Notice: Use of undefined constant op - assumed 'op' in /home/intermedprima/www/root/macedonian.php on line 71

Notice: Undefined index: op in /home/intermedprima/www/root/macedonian.php on line 71
 

Медицинскиот центар „Интермед - Прима“ - Пловдив, Бугарија поседува долгогодишно искуство во лечењто на пациенти со невролошки заболувања од многу држави. Единствено тука за регионот на Југоисточна Европа се користи методот за лечење на невролошки заболувања со активни метаболити. Методот на метаболитната терапија е рзработен од екипа од руски биохемичари и невролози од Центарот за современа мдицина „Примавера Медика“ –Москва и се приложува повеќе од 12 години во Русија – во 17 клиники и медицински цнтрови и над 10 години во други медицински центови во Европа ( Чешка-Прага, Кипар-Лимасол, Украина-Донецк) вклучувајќи го и нашиот центар во Пловдив-Бугарија.

Метаболитната терапија се приложува на деца со следните дијгнози: перинатална енцефалопатија, церебрална парализа, умствено и говорно изостанување, болеста на Даун и други генетски умствени заболувања, состојби по невроинфекции и мозочни трауми, минимална мозочна дисфункција, мускулни и периферно-нервни дегенерации и други.

За лекување се примаат и возрасни пациенти со следните дијгнози: мултиплекс склероза, Паркинсонова болест, мозочна атеросклероза, состојби по инсулт, сосојби по мозочна траума и невроинекции, мускулни и периферно-нервни дегенерии.

Лекувањето е со докажана ефективност, без странични дејства и се спроведува во домшни услови.

Назнака за лечење и контрола на ефективноста, се врши од бугарски специјалисти-невролози и педијатри, кои специјализирале во Центарот за современа медицина „Примавера Медика“- Москва.

 

 

 

Медицинскиот центар „Интермед Прима“ поседува одлични можности за двигателна рехабилитација на деца и возрасни.

 

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА!!!

Сите пациенти кои до сега биле лекувани во Медицинскиот центар во Нови Сад во Србија можаат да го продолжат лечението и понатамошната терапија во нашиот центар во град Пловдив. Лекарите-неуролози во нашиот центар се специјализирали во Центарот за современа медицина “Примавера Медика” во Москва и се запознати со сите новитети кои се елаборирани и воведени од “Примавера медика” во поглед на лечението на неуролошки заболувања. Нашата клиника е во постојан контакт со “Примавера медика” во случај кога се потребни консултации со московските лекари-неуролози.

Јавете ни се на e-mail: plovdiv@intermed-prima.com или на телефон ++359 32 650872, со тоа да ви ја пратиме службена исправа-покана до соодветната амбасада /конзулат/ на Република Бугарија за да можете да ја добиете ВИЗА за посета на Бугарија! Со таа цел ни ги пратете имињата и датумите на раѓање на пациентот и на лицата во неговата пратња како и точната адреса на која што ќе ја добиете званичната исправа-покана потребна за издавање на виза!

За информации, конслтации и уписи на телефони: +359 32 650 872, е-mail: plovdiv@intermed-prima.com

За подетална информација, во врзска со лечењето на различните невролошки заболувања, ендометриоза и миом на матката, можете да проверите на англиски и на руски јазик на веб-сајтот на Центарот за современе медицина „Примавера Медика“- Москва: www.primavera.ru

За доставка на информација на вашиот e-mail регистрирајте се тука:

E-Mail:

регистрирајте се за отказ од итата услуга

<<--