Медицински център “Интермед Прима”

България, Пловдив 4002
бул. "Александър Стамболийски" №105
в сградата на медицински център "Южен Полъх" - етаж партерен
тел: 032/650 872 

        Медицинският център е създаден през 1998 г. с Разрешение No 15-2932 на МЗ като Амбулатория за лечение и рехабилитация на неврологични заболявания и пререгистриран в РЦЗ - Пловдив с удостоверение No 0626/17.03.2000г. като многопрофилен медицински център за амбулаторна специализирана медицинска помощ.
    В центъра са разкрити следните амбулаторно - консултативни кабинети:
1/ Детски неврологичен;
2/ Неврологичен;
3/ Перинатологичен;
4/ Рехабилитация на неврологични, ортопедични и др. заболявания при кърмачета, деца и възрастни - индивидуални програми.

    Нашия медицински екип:
- Медицински управител: д-р Николина Стойчева-Морева - педиатър, неонатолог
- д-р Иванка Пешкова - невролог
- д-р Петя Маршавелова - педиатър, невролог
- Нина Георгиева - медицинска сестра
- Веселка Златинска - рехабилитатор
- Емилия Павлова - рехабилитатор
- Дениз Йълмаз - рехабилитатор


    Привлечени специалисти:
Д-р Емил Миланов - ортопед

 Как можете да дойдете при нас:
    


See bigger map

Прегледите и консултациите се извършват след предварително записване по телефона: 032/650872 или лично в работното време на центъра:
                        вторник - събота - от 9 до 17 часа,
                        на адрес: 4004 Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" №105
      Записвания по Вашия конкретен случай можете да изпращате по нашия е-mail адрес: plovdiv@intermed-prima.com или по пощата на адреса на центъра.

    Преди записване на час за преглед или след получаване на телефонна информация, съобразете времето на пристигане и пребиваване в центъра с времетраенето на прегледите при нас:
        Първичен неврологичен преглед - 1 час.
        Контролен неврологичен преглед - 30 мин.
        Първичен и контролен ортопедичен, педиатричен - 20 мин.
        Всяка рехабилитация има времетраене 1 час.
    След записване на час при нашите специалисти съберете досегашната Ви документация за заболяването.
    Ако разполагате с вече направени или Ви препоръчаме да направите видео - заснемане на особеностите в поведението, движенията или други отклонения в състоянието на пациента, носете със себе си видеокасетите. Вие самите можете да направите видеозаснемане на рехабилитацията,логопедичните занимания и пр. след предварителна уговорка с нашия специалист.
 

          Диагностично-консултативна програма на детския неврологичен кабинет:
    Тук се консултират деца от 0-16 години с:
Отклонения в двигателното и психическо развитие;
Училищна неуспеваемост;
ДЦП и Перинатални енцефалопатии;
Епилепсии;
Хронично главоболие и повтарящи се коремни болки;
Нощно напикаване и зацапване на бельото;
Психогенни припадъци;
Нервно мускулни заболявания ;
Състояния след черепно-мозъчни травми и невроинфекции;
Нарушения на поведението при хранене у кърмачета и малки деца;
Нарушения на заспиването и на нощния сън у кърмачета и деца;
Двигателна свръхактивност, неспокойствие;
Нарушения в концентрацията на вниманието (прекомерна разсеяност) и запаметяването;
Неувереност, затвореност, плахост и ниско самочувствие, агресия, негативизъм, контролиране на импулсите, непоносимост към неуспех, нарушение в контактите в дома и/или в училище;
Училищен или в детската градина семеен/средови стрес;

    План на работа:
    Определяне проблемите в развитието и поведението на детето;
    Изследване на неврологичните функции на пациента.
    Оценка на нервно - психическото развитие и СИ.
    Оценка на проблемите в училище и пубертетен период.
    Оценка на допълнителни изследвания като ЕЕГ, ЕМГ, СТ, МRI, насочване към допълнителни изследвания и специалисти.
    Насочване към генетична консултация, при съмнение за наследствени заболявания.
    Назначение на първоначално медикаментозно лечение.
    Определяне формата на психопедагогическа и логопедична корекция.
    Определяне формата н адвигателна рехабилитация(кинезитерапия)
    Определяне периодичността и продължителността на терапевтичната(терапия)
    Интервенция и допълнителните занятия(психологични, педагогични и логопедични).
    Осъществяване на контролни консултации.
    Определяне на индивидуална програма на лечение за по-дълъг период и проследяване на развитието и адаптацията на пациента.

    Приложение на препарати с активни метаболити /есенциални аминокиселини и липиди/  по метода на проф. А. П. Хохлов за повлияване на психоневрологични заболявания.

    За тези деца е необходимо т.н. екипно консултиране и лечение, т.е. в процеса са включени различни специалисти: психолог, логопед, кинезитерапевт, детски ортопед,, педиатър - ендокринолог и генетик.
    Ние очакваме от Вас, скъпи родители, съпричастност и активност в общия процес на лечение и рехабилитация при Вашето дете.
 

        Диагностично лечебна програма на кабинет - неврологичен с психотерапия
    Диагностика, консултации и лечения на:
- Органични неврологични заболявания:

- Функционални неврологични и психологични проблеми: - Личностови и невротични разстройства:
Декомпенсации, стрес и кризи на личността.
Сексуални разстройства, сексуални дисфункции.
Разстройства свързани със злоупотреба на психоактивни вещества -алкохол,опиевипроизводни, кнабиноидни, седативни, психостимуланти.
Психосоматични болести, соматопсихични взаимоотношения.
Тревожно разстройство, паническо разстройство, фобии, натраплива болест.  Невротични, свързани със стрес, соматоформни разстройства.
Диагностика, консултации, оценка на представените проблеми. Изработване на терапевтичен план - медикаментозно лечение, психотерапевтично подпомагане.

    Възможност за издаване на документи, свързани с неврологични заболявания и провеждано лечение с оглед социална превенция на болните.
 


    Приложение на препарати с активни метаболити /есенциални аминокиселини и липиди/  по метода на проф. А. П. Хохлов за повлияване на психоневрологични заболявания.

       Диагностично - лечебен процес при ортопедични проблеми при:
ДЦП
Полиомиелит
Остеомиелит
Вродени ходилни деформитети
Вроден синдром на съединително - тъканна малостойност
Акушерска парализа
Родови фрактури
Вродени малформации на крайниците
Болести на развитието
Тумори и тумороподобни заболявания на костите
Болести от пренапрежение
Статични аномалии на долни крайници
Позиционни аномалии
Патологични изменения в походката
Артрити
Състояния след лошо лекувани травматични състояния
Специфични и неспецифични възпалителни заболявания по ставите и костите
 

          

 
       Кинезитерапия на деца от 0 - 16г. възраст и възрастни със следните заболявания и проблеми:
Деца с централни координационни нарушения (заплаха от ДЦП),
        Фиксирани ДЦП,
        Периферно - нервни заболявания в детска възраст (акушерска парализа),
        Ортопедични заболявания в детска възраст(луксации, дисплазии),
        След оперативна кинезитерапия при ортопедични корекции и др.,
        Spina Bifida, долни вяли парализи.,
        Нарушения в осанката (сколиоза, кифоза),
        Мускулни спазми,
        Obesitas,
        Главоболие,
        Постинсултни хемипарези, парези при мултиплена склероза,
        Периферно - нервни заболявания при възрастни.
         М.Ц. "Интермед-Прима" ползва както know-how разработения под ръководство Научно-консултативния медицински център "Примавера медика" Москва метод за приложение на метаболитни препарати при неврологични и хирургични заболявания.
        Приложението на метода на проф. А. П. Хохлов в Медицински център "Интермед-Прима" - Пловдив се осъществява в непрекъснат обмен на информация с Научно-консултативния медицински център "Примавера медика" в Москва. Постоянен консултант в медицински център "Интермед-Прима" - Пловдив е висококвалифициран невролог, хабилитиран специалист.
        Допълнителна актуална информация в по-голям обем на руски и английски език за възможностите и ефектите на метаболитните препарати по метода на проф. А. П. Хохлов можете да намерите на web адреса на  Научно-консултативния медицински център "Примавера медика" - Москва:   www.primavera.ru